Penktadienį su penktokais nutarėme, kad susipažinsime su Paįstrio istoriją liudijančiais paminklais ne iš knygos, o juos aplankę.

Pirmiausia apžiūrėjom ir aptarėm mūsų gimnazijos simbolio – deivės Gabijos skulptūrą. Jos atvaizdą sutinkame gimnazijos dokumentų lapuose, internetinio tinklapio ekrane ir ant savo kasdienių uniformų.

Lankėmės Paįstrio bažnyčioje. Pasirodo daug istorijos įdomybių galime sužinoti aplankę maldos namus. Išsiaiškinome, kad maldos namų statybą iniciavo kunigas ir poetas Jurgis Tilvytis – Žalvarnis. Paminklą jam apžiūrėjome klebonijos kieme. „Svarbus, matyt, buvo žmogus, jei pastatė jam paminklą“ – kalbėjo penktokai.

Toliau keliavome prie paminklo, skirto Juozo Zikaro 135 gimimo metinėms paminėti. Paminklas iš medžio, o jame išdrožinėta daugybė simbolių, susijusių su Juozo Zikaro gyvenimu. Juos atpažinome, aptarėme. Diskutavome, kad Juozas Zikaras tikrai labai iškili asmenybė, žinoma ne tik Paįstryje, Lietuvoje ir net už jos ribų.

Grįždami aplankėme „Zikaro žąsis“, taip pat skirtas Juozo Zikaro gyvenimo ir veiklos įprasminimui. Štai keletas akimirkų iš mūsų kitokios istorijos pamokos.

 

Istorijos mokytoja Lina

">Kitokia istorijos pamoka

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:55 - 11:40

5. 12:00 - 12:45

6. 13:00 - 13:45

7. 13:55 - 14:40