Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos tarybos nuostatai

Gimnazijos taryba

Mokytojų atstovai:

Rasita Rugieniūtė - pirmininkė

Skaidra Čepelienė - sekretorė

Jolanta Stonienė

Rima Gaspariūnienė

Vytautas Gutauskas

 

Tėvų atstovai:

Aušra Švedarauskienė

Vidas Zelionka

Monika Čypaitė

Edita Jackuvienė

Tomas Krikščiūnas

 

Mokinių atstovai:

Nikas Zelionka

Ugne Asočakova

Kamilė Narmontaitė

Ignius Krikščiūnas 

Domantas Žilėnas

 Mokinių taryba

Gimnazijos mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje. Ją sudaro 5–8 ir I-IV klasių atstovai, išrenkami slapto balsavimo metu. Mokinių taryba, suderinusi su gimnazijos vadovybe, svarsto svarbiausius mokinių renginių planus, rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti, koordinuoja visų mokinių institucijų veiklą, planuoja, organizuoja mokiniams neformaliąją veiklą ir laisvalaikį, svarsto mokinių pareigas ir teises gimnazijoje ir už jos ribų. Mokinių tarybai vadovauja – Nikas Zelionka. Mokinių tarybos pirmininką renka mokinių tarybos nariai slaptu balsavimu dvejiems metams. Mokinių tarybos koordinatorė – mokytoja Lina Židonienė.

 

PANEVĖŽIO RAJONO PAĮSTRIO JUOZO ZIKARO GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBA

 

1. Nikas Zelionka III g. - pirmininkas

2. Deimantė Skardžiūtė IV g.

3. Ignius Krikščiūnas II g.

4. Eglė Rutkevilytė II g.

5. Kamilė Narmontaitė II g.

6. Enrika Paliokaitė II g.

7. Domantas Žilėnas III g. 

8. Žygimantas Žilėnas III g.

 

 

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos mokinių konkurso Šauniausios klasės rinkimai nuostatai

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:55 - 11:40

5. 12:00 - 12:45

6. 13:00 - 13:45

7. 13:55 - 14:40