Vizija:

    Aktyvi, moderni, kūrybinga, motyvuojanti, puoselėjanti bendruomenės tradicijas, atitinkanti Lietuvos bei Panevėžio rajono savivaldybės švietimo poreikius bei teikianti kokybiškas švietimo paslaugas gimnazija. 

Misija:

    Gimnazija, teikdama privalomą priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą, formuoja humanistines nuostatas puoselėjančią kūrybišką asmenybę, užtikrina aukštos kokybės gebėjimų ir vertybių įsisavinimą skatinantį ugdymą, tenkinantį individualius mokinio ugdymosi ir saviraiškos poreikius, sudaro sąlygas mokytojų ir specialistų profesinių kompetencijų tobulinimui, skatina aktyvų mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, vietos bendruomenės ir socialinių partnerių bendravimą ir bendradarbiavimą, kuria saugią ir visapusiškam asmenybės tobulėjimui palankią aplinką, formuoja mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius.

Vertybės:

Pagarba ir dėmesys asmeniui, tolerancija, pasitikėjimas, siekiant bendrų tikslų.

Visų gimnazijos bendruomenės narių partnerystė.

Gimnazija – nuolat besimokanti organizacija.

Nuolatinis atsinaujinimas ir darbas bendruomenės labui. 

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:55 - 11:40

5. 12:00 - 12:45

6. 13:00 - 13:45

7. 13:55 - 14:40