GNTV.LT – Gerų naujienų televizija„Panevėžio rajono ugdymo įstaigos kuria unikalias mokymosi aplinkas ir erdves“

Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos edukacinės erdvės

Edukacinių erdvių kaita ir ugdymo procesas. I dalis

Edukacinių erdvių kaita ir ugdymo procesas. II dalis

Konkursas „Mano žalioji palangė“ I

Konkursas „Mano žalioji palangė“ II

Medžių puošimo šventė

Biologijos ir geografijos projektai „Atpažįstame gimnazijos aplinkos medžius“:
       projektas 1;
       projektas 2;
       projektas 3.

Biologijos ir geografijos projektai „Medžio aukščio nustatymas“: 
      teorinė dalis;
      projektas 1;
      projektas 2.   

Geografijos projektinis darbas „Orientavimasis aplinkoje“:
      teorinė dalis;
      projektas 1;
      projektas 2.   

Biologijos projektinis darbas „Oro užterštumo tyrimas kerpių metodu“:
 
   „Kerpės bioindikatoriai“;
     „Oro taršos nustatymas kerpių metodu“;
     „Oro užterštumo tyrimas“.

Geografijos projektinis darbas „Žaliosios mokymo(-si) aplinkos ABC“:
   
 teorinė dalis;
     vietovės ABC;

Biologijos projektinis darbas „Žmonių  vaikščiojimas ratais“:
   
 teorinė dalis;
    „Mokinių vaikščiojimas ratais“.

">Edukacinės erdvės

">Medis