2016-2017 m.m. olimpiados ir konkursai

Dalykas, mokytojo v. pavardė

Mokinio pavardė

Klasė

Vieta rajone

Informacinių technologijų konkursas „Žiemos fantazija“, R. Monstvila

Ugnė Naprytė

6

I vieta Respublikoje

Pateikčių kūrimo konkursas,

R. Monstvila

Lukas Jankevičius

II

 I

Informacinių technologijų konkursas „Žirniukas“, logotipo kūrimas               R. Monstvila

Saulė Juodiškytė

Augustas Klišys

6

5

II

I

Informacinių technologijų konkursas „Bebras“, R. Monstvila

Matas Kriščiūnas

Ugnė Naprytė

Dovydas Jasas

II

6

6

II

II

IV

Internetinių svetainių kūrimo konkursas, R. Monstvila

Ernas Erlikas

II

I

Rusų kalbos olimpiada,

L. Valikonienė

Ernas Erlikas

II

II

Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada, V. Ivanauskaitė

Ernas Erlikas

II

II

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas, S. Čepelienė

Oresta Janulytė

8

III

6-8 klasių mokinių geografijos olimpiada “Mano gaublys“, N. Kalkienė

Indrė Dagytė

Simonas Kalkis

6

8

III

II

Biologijos olimpiada, N. Klakienė

Ernas Erlikas

II

III

23-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiada, T. Rudokas

Agnė Stuogytė

II

I

Vaikinų tinklinio finalinės varžybos,

V. Gutauskas

Vaikinų komanda

8-II

I

Tinklinio finalinės varžybos,

V. Gutauskas

Vaikinų komanda

Merginų komanda

8-IV

I

II

Komandų žaidynių kvadrato finalinės varžybos, V. Gutauskas

Mišri komanda

5-6

IV

Lietuvos kaimo mokyklų tarpzoninės stalo teniso mergaičių ir berniukų komandos, V. Gutauskas, V. G. Čiegis

Berniukų komanda

Mergaičių komanda

5- I

5-8

I

I rajone

II tarpzoninės

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:55 - 11:40

5. 12:00 - 12:45

6. 13:00 - 13:45

7. 13:55 - 14:40