2024 m. I ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis 

I-mo pusmečio finansinės ataskaitos (2023 m.)

Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Veiklos rezultatų ataskaita

2023 m. I ketvirčio finansinės atskaitos:

2023 m. 3 mėnesių FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Veiklos rezultatų ataskaita

 

 Pažyma dėl finansavimo sumų (2022 m. rugsėjo 30 d.)

2022 m. 9 mėnesių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2022-09-30)

 Finansinės būklės ataskaita pagal 2022-09-30 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis

2022 m. I ketv. finansinės ataskaitos:

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita 2022 m. kovo 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m. kovo 31 d.

2022 m. 3 mėnesių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2021 m . finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. 9 mėnesių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2021 m. birželio 30 d. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA, 2021 m. birželio 30 d.

2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2020 m. 9 mėnesių finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Pažyma  dėl  finansavimo  sumų

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Veiklos rezultatų ataskaita

  

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita, 2020 m. birželio 30 d.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2020 m. birželio 30 d.

 

 2020 m. 3-jų mėnesių finansinės ataskaitos

Pažyma dėl finansavimo sumų

 Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

 

Finansinė atskaitomybė už 2019 metus

2019 metų I ir III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (I ketvirtis)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (III ketvirtis)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (I ketvirtis)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (III ketvirtis)

PAŽYMA  DĖL  FINANSAVIMO  SUMŲ (III ketvirtis)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (I ketvirtis)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (III ketvirtis)

2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Pažyma dėl finansavimo sumų

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Pinigų srautų ataskaita

Metinis aiškinamasis raštas

2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Pažyma dėl finansavimo sumų

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2018 metų I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys:

Pažyma dėl finansavimo sumų

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Pažyma dėl finansavimo sumų

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

 

 

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:55 - 11:40

5. 12:00 - 12:45

6. 13:00 - 13:45

7. 13:55 - 14:40