2021 m. 9 mėnesių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2021 m. birželio 30 d. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA, 2021 m. birželio 30 d.

2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2020 m. 9 mėnesių finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Pažyma  dėl  finansavimo  sumų

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Veiklos rezultatų ataskaita

  

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita, 2020 m. birželio 30 d.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2020 m. birželio 30 d.

 

 2020 m. 3-jų mėnesių finansinės ataskaitos

Pažyma dėl finansavimo sumų

 Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

 

Finansinė atskaitomybė už 2019 metus

2019 metų I ir III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (I ketvirtis)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (III ketvirtis)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (I ketvirtis)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (III ketvirtis)

PAŽYMA  DĖL  FINANSAVIMO  SUMŲ (III ketvirtis)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (I ketvirtis)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (III ketvirtis)

2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Pažyma dėl finansavimo sumų

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Pinigų srautų ataskaita

Metinis aiškinamasis raštas

2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Pažyma dėl finansavimo sumų

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2018 metų I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys:

Pažyma dėl finansavimo sumų

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Pažyma dėl finansavimo sumų

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos