Dega Kalėdų žvakutė,

Virpa liepsnelė šilta.

Linksma vaikams prie eglutės,

Šventė atėjo laukta...

Šiais N. Jazbutytės žodžiais pakvietėme ikimokyklinio ,,Saulytės“ grupės ir priešmokyklinio ,,Strazdaniukai“ grupės vaikučius ir jų šeimas į susitikimą su Kalėdų Seneliu.

Vaikai parodė inscenizaciją pagal E. Mieželaičio poemą ,,Zuikis Puikis“ ir linksminosi tol, kol atvyko netikėtas svečias – Senis Besmegenis. Kartu su vaikais jis dainavo ir šoko tol, kol atvyko pats Kalėdų Senelis. Pabendravęs su vaikučiais ir išklausęs išmoktus eilėraščius, sušokęs išmoktus šokius ir išdalinęs dovanėles Kalėdų Senelis iškeliavo pas kitus vaikučius, o ,,Saulyčių“ ir ,,Strazdaniukų“ grupių vaikučiai, pilni įspūdžių ir gerų emocijų, į namus.

"> Susitikimas su Kalėdų Seneliu

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:55 - 11:40

5. 12:00 - 12:45

6. 13:00 - 13:45

7. 13:55 - 14:40