Europos kalbų dieną, rugsėjo 26-ąją,  mokytojos Judita Saltonienė ir Vilma Norvaišienė su  4 klasės mokiniais ir priešmokyklinės, ikimokyklinės  grupių vaikais dalyvavo  anglų kalbos pamokoje, kurioje susipažino su Europos kalbomis, istorija. Išmoko naujų žodžių. Dirbdami skirtingose grupelėse atliko projektą "My country Lithuania".

"> projektas "My country Lithuania"

Gimnazijos Mokinių taryba kasmet organizuoja Šauniausios klasės konkursą. Konkurso tikslas - siekti geresnių mokymosi pasiekimų, organizuoti mokinių laisvalaikį, skatinti įvairią pažintinę veiklą ir aktyvias poilsio formas, užtikrinti mokinių laisvalaikį be smurto, narkotikų ir svaigalų. 

Buvo vertinamas mokinių pažangumas, lankomumas, drausmė, pasiekimai olimpiadose, socialinė ir savanoriška veikla bei gimnazijos reprezentacinio filmuko kūrimas. 

Gimnazijos direktorė paskelbė nugalėtojus.

5-8 klasių koncentre šauniausi mūsų šeštokai ir jų klasės vadovė Asta Vyšniauskienė!

I-IV gim. klasių koncentre šauniausi mūsų devintokai ir jų klasės vadovė Renata Juškienė!

Sveikiname!

Mokinių tarybos koordinatorė Lina Židonienė

">Paskelbtos Šauniausios klasės!

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:55 - 11:40

5. 12:00 - 12:45

6. 13:00 - 13:45

7. 13:55 - 14:40