Kaip ir visose Lietuvos Respublikos švietimo įstaigose, Paįstryje skambėjo pirmasis rugsėjo skambutis. Net 25 pirmokus į pirmąjį suolą atlydėjo gimnazijos abiturientai. Eilėmis, šokiu ir orkestro muzika buvo pasveikinta visa gimnazijos bendruomenė, iškeltos Lietuvos Respublikos ir gimnazijos vėliavos. Geros mokslo metų pradžios linkėjo gimnazijos direktorė Gita Kubilienė, Lietuvos Respublikos Seimo narys Petras Nevulis, Panevėžio rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Alvidas Savickas, Paįstrio klebonas Pranciškus Benediktas Tamulionis, Paįstrio kultūros centro direktorė Daiva Kiršgalvienė, Paįstrio seniūnas Virginijus Šležas. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Pranys tarė sveikinimo žodį ir pristatė bendruomenei klasių vadovus bei dalykų mokytojus. 
Visai Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos bendruomenei linkime darbingų 2017–2018 mokslo metų!
Abiturientai

      Juozo Zikaro draugovės skautai aktyviai dalyvavo Panevėžio krašto skautų vasaros stovykloje „5 riešutėliai skautams“. Nepabūgę blogo oro, aktyviai įsijungėme į veiklas. Tobulinome savo įgūdžius, gilinome žinias apie savo kraštą, pasikartojome pirmosios pagalbos suteikimo veiksmus susižeidus, statėme tiltus, ėjome į žygį, lipdėme, dainavome, šokome ir puikiai leidome laiką.

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:55 - 11:40

5. 12:00 - 12:45

6. 13:00 - 13:45

7. 13:55 - 14:40