Sausio 21 d. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje-daugiafunkciame centre vyko jau aštuonioliktas skautų dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“, kuris šiais metas buvo skirtas vyr. skautininko Felikso Šakalio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Juozo Zikaro draugovės nariai šiame konkurse lankėsi pirmą kartą. Klausėmės 42 solistų, duetų-tercetų bei ansamblių, bendravome, šokome su folkloro ansambliu „Goštauta“ ir valgėme 100 tortų!