Penktadienį, vasario 14 -ąją, mokyklos aktų salėje vyko netradicinė istorijos pamoka, skirta Vasario 16-ajai. Joje dalyvavo mokyklos moksleiviai bei darželinukai. Minėjimą pradėjome sugiedodami Lietuvos himną. Mokiniai skaitė eiles, skirtas Lietuvai, dainavo dainas bei šoko tautinius šokius. Pamokos baigiamoji dalis - tai dūdų orkestro pasirodymas. Taip Vasario 16 - osios proga pasveikinome savo tėvynę ir save.

">Renginio organizatorė istorijos mokytoja Ramunė Batutienė