Gimnazijos mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje. Ją sudaro 5–8 ir I-IV klasių atstovai, išrenkami slapto balsavimo metu. Mokinių taryba, suderinusi su gimnazijos vadovybe, svarsto svarbiausius mokinių renginių planus, rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti, koordinuoja visų mokinių institucijų veiklą, planuoja, organizuoja mokiniams neformaliąją veiklą ir laisvalaikį, svarsto mokinių pareigas ir teises gimnazijoje ir už jos ribų. Mokinių tarybai vadovauja – Arina Jankauskaitė. Mokinių tarybos pirmininką renka mokinių tarybos nariai slaptu balsavimu dvejiems metams. Mokinių tarybos koordinatorė – istorijos mokytoja Lina Židonienė

PANEVĖŽIO RAJONO PAĮSTRIO JUOZO ZIKARO GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBA

Pirmininkė - Arina Jankauskaitė – IV g. kl.

Eisvina Švedarauskaitė – 5 kl.

Deimantė Skardžiūtė – 7 kl.

Eglė Bagdonaitė – 8 kl.

Auksė Pakarklytė – II kl.

Roberta Knizikevičiūtė – II g. kl.

Gintarė Stasevičiūtė – II g. kl.

Konstantinas Murauskas – IV g. kl.

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 12:00 - 12:45

6. 12:55 - 13:40

7. 13:50 - 14:35