Gimnazijos mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje. Ją sudaro 5–8 ir I-IV klasių atstovai, išrenkami slapto balsavimo metu. Mokinių taryba, suderinusi su gimnazijos vadovybe, svarsto svarbiausius mokinių renginių planus, rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti, koordinuoja visų mokinių institucijų veiklą, planuoja, organizuoja mokiniams neformaliąją veiklą ir laisvalaikį, svarsto mokinių pareigas ir teises gimnazijoje ir už jos ribų. Mokinių tarybai vadovauja – Marija Mažeikaitė. Mokinių tarybos pirmininką renka mokinių tarybos nariai slaptu balsavimu dvejiems metams. Mokinių tarybos koordinatorė – lietuvių k. mokytoja Skaidra Čepelienė.

 

PANEVĖŽIO RAJONO PAĮSTRIO JUOZO ZIKARO GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBA

 

Pirmininkė - Marija Mažeikaitė – 8 kl.

Pirmininkės pavaduotoja - Liepa Morkūnaitė – II kl.

Arminas Rolia – 5 kl.

 Kamilė Narmontaitė - 6kl.

Karolina Zobėlaitė - 7 kl.

Nikas Zelionka - 7 kl.

Deimantė Skardžiūtė – 8 kl.

Indrė Dagytė – I kl.

Armandas Raila – II  kl.

Ernestas Cimolonskas – III kl.

Dominykas Švedarauskas – IV  kl.

 

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 12:00 - 12:45

6. 12:55 - 13:40

7. 13:50 - 14:35