Gimnazijos mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje. Ją sudaro 5–8 ir I-IV klasių atstovai, išrenkami slapto balsavimo metu. Mokinių taryba, suderinusi su gimnazijos vadovybe, svarsto svarbiausius mokinių renginių planus, rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti, koordinuoja visų mokinių institucijų veiklą, planuoja, organizuoja mokiniams neformaliąją veiklą ir laisvalaikį, svarsto mokinių pareigas ir teises gimnazijoje ir už jos ribų. Mokinių tarybai vadovauja – Liepa Morkūnaitė. Mokinių tarybos pirmininką renka mokinių tarybos nariai slaptu balsavimu dvejiems metams. Mokinių tarybos koordinatorė – mokytoja Lina Židonienė.

 

PANEVĖŽIO RAJONO PAĮSTRIO JUOZO ZIKARO GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBA

 

Pirmininkė - Liepa Morkūnaitė – IV kl.

Pirmininkės pavaduotojas - Armandas Raila – IV kl.

Deividas Keniausis - 6 kl.

Arielė Šinkūnaitė - 6 kl.

Laurynas Antanaitis - 7 kl.

Ovidijus Leščinskas - 7 kl.

Kamilė Narmontaitė - 8 kl.

Eisvina Švederauskaitė - 8 kl.

Nikas Zelionka - 9 kl.

Miglė Petrovaitė - 9 kl.

Deimantė Skardžiūtė - II kl.

Goda Aleliūnaitė - II kl.

Indrė Dagytė - III kl.

Karina Meškaitė - III kl.

  

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI