Skautų renginiai

 

Skautai (angl. scout – „žvalgas”) – visuomeninė savanoriška vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo organizacija.

Skautų šūkis – „Dievui, Tėvynei, Artimui”

SKAUTO POŠŪKIS:   „BUDĖK“

Kas gali būti skautais???

Jaunesnieji skautai – 6-10 metų amžiaus.
Skautai –
  ne jaunesni kaip 10 m. amžiaus.
Patyrę skautai
 – ne jaunesni kaip 14 metų amžiaus.
Suaugę skautai
– nuo 21 m. iki ...
 

Skautų tikslas

Skautai siekia ugdyti savo narius dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais, sąmoningais žmonėmis ir naudingais piliečiais savo valstybei.

Kodėl verta tapti skautu?
Skautai dalyvauja įvairiuose renginiuose: vienetų sueigose, šventėse, iškylose, žygiuose, stovyklose, seminaruose, mokymuose, vietinės bendruomenės, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.

Lietuvos skautijos skautų uniforma

 

SKAUTO ĮSAKAI

 

1. Skautas atviras ir laikosi savo žodžio.

2. Skautas ištikimas Dievui ir Tėvynei.

3. Skautas yra naudingas visuomenei ir padeda artimui.
4. Skautas yra draugas savo artimui ir brolis kitam skautui.
5. Skautas mandagus ir riteriškas.
6. Skautas gamtos draugas.
7. Skautas paklusnus tėvams ir vyresnybei.
8. Skautas linksmas, santūrus ir niekad nenustoja vilties.
9. Skautas taupus.
10. Skautas skaistus ir blaivus savo mintimis, žodžiais ir darbais.

IŠ SKAUTŲ ISTORIJOS


Lordas Baden-Powell 1907 m. suorganizavo pirmą skautų stovyklą 20 berniukų. Ši diena laikoma skautų įsikūrimo diena. Išleido pirmą knygą skautams „ Skautybė berniukams“.
Petras Jurgėla. . 
Gimė 1901m. Džersej Sičio mieste ( JAV). 1917 m. įstojęs į lietuvių gimnaziją Voroneže, pradėjo burti jaunimą skautiškam darbui. Tų pačių metų pabaigoje prie rusų-ukrainiečių draugovės įkūrė lietuvišką skiltį. 1918 m. rudenį, vokiečiams leidus vykti į Lietuvą, Jurgelevičių šeima apsistojo Vilniuje. Čia pradėjo steigti skautiškus vienetus bei populiarino skautų judėjimą. 

http://www.skautai.lt/

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:55 - 11:40

5. 12:00 - 12:45

6. 13:00 - 13:45

7. 13:55 - 14:40